OC Przewoźnika

Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego na kwotę 1.000.000 Euro